Er branden 1 kaarsjes

Deel deze herdenkingsplek

En laat anderen weten van het bestaan van deze pagina

De herdenkingsplek van:

Anje Dijk - Norden ( Annie )

* 10-04-1929 - 25-12-2020

In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is Thuisgehaald
onze lieve moeder en oma.

Samen herinneren

gecondoleerd

O, die dag van heil en loon,
dag van jubel, dag van glorie
Wie ontsliepen in Gods Zoon,
zullen opstaan in victorie.
't Eeuwig licht is opgegaan.
Onze Heer is opgestaan!

Beste Cobie, Hettie en Bert en kinderen, Klaas Jan en Annemiek en kinderen,

Gecondoleerd met het verlies van jullie moeder, schoonmoeder, grootmoeder. Graag wensen we jullie heel veel sterkte en Gods nabijheid en troost toe. Het mag jullie tot troost zijn dat jullie (groot) moeder bij de Heere is omdat zij in geloof op de Heere Jezus zag als haar Zaligmaker. Zij mag nu juichen voor Gods troon.

Ik heb jullie (groot)moeder altijd gekend als hartelijk en gastvrij. Toen Dinah voor het eerst naar Nederland kwam, waren jullie (groot)moeder en Cobie – na mijn ouders – de eerste familieleden die ze ontmoette, nog op dezelfde dag dat Dinah aankwam na een heel lange vliegreis.

Het was mooi dat we de herdenkingsdienst online heel goed konden volgen. Ons troffen de mooie bijdragen van Nienke, Anne en Dineke. Ook heel dapper!

Als we geen vader en moeder meer hebben, hebben we nog steeds een Vader. Zo vaak we het gemis en verdriet voelen, mogen we in gebed tot Hem gaan en Hem alles voorleggen.

Hartelijke groeten van

Wilbert & Dinah, Frederik

Condoleren

Beste familie Hoff en Dijk,
Langs deze weg willen wij jullie condoleren met het overlijden van jullie (schoon)moeder en oma. Wij wensen jullie sterkte en kracht toe. Met het overlijden van jullie moeder is er een generatie heengegaan; een centrale plek is er niet meer. Het zal anders worden.
Een meelevende groet,
Familie Bos/Schutter Lutjebosch Usquert

Sterkte

Beste familie Hoff en Dijk

Langs deze weg condoleren we u met het verlies van uw moeder. We wensen u veel sterkte toe.
Hartelijke groeten van Marcel, Thom en Elly uit IJsselstein

Sterkte

Beste Hetty, Bert en kinderen.

Hierbij onze deelneming bij het overlijden van de moeder van Hetty.
Wij wensen jullie veel sterkte toe in deze ongetwijfeld moeilijke dagen.
"Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn."

Hartelijke groet,
Jan en Cobie de Jong-Hess
Zwijndrecht

Condoleance

Beste Coby, Hettie en Bert, Klaas Jan en Annemieke en kleinkinderen,

Gecondoleerd met het overlijden van jullie moeder en oma.
We wensen jullie heel veel sterkte, ook voor de dag van de begrafenis en alle momenten wanneer jullie haar zullen missen.

Albert en Ineke Pullen

Met Oprechte Deelneming

Beste Fam. Hoff en Dijk

Wij wensen jullie Gods Kracht en Sterkte
toe om het verlies het gemis en het
verdriet van jullie Moeder en Oma te
kunnen dragen.
Heel veel Sterkte toegewenst