Doneren aan Goede doelen


Regelmatig komt het voor dat er bij een uitvaart gevraagd wordt een donatie te doen aan een Goed doel. Bij de in- en uitgang van de locatie waar de uitvaartplechtigheid wordt gehouden is dan meestal de mogelijkheid om de gift te deponeren. Naast deze manier van doneren is het sinds kort echter ook mogelijk om op de gedachtenispagina die Uitvaartzorg van Stad tot Wad voor de nabestaanden aanmaakt, een gift te geven.

Gedachtenispagina

De gedachtenispagina is een service van Uitvaartzorg van Stad tot Wad aan de nabestaanden. Op de pagina staat bijvoorbeeld de praktische informatie over de uitvaart. Daarnaast biedt de pagina de mogelijkheid om de nabestaanden te condoleren, een kaarsje voor de overledene aan te steken, lieve en mooie herinneringen met hen te delen of bloemen voor overledene of nabestaanden te bestellen.

Met de toevoeging van de goede doelen is de service verder uitgebreid. Nabestaanden hebben de mogelijkheid om op de gedachtenispagina van hun dierbare alle goede doelen te laten zien, een deel ervan of alleen één goed doel.

Via Facebook, twitter of e-mail kunnen nabestaanden de pagina verspreiden en onder de aandacht brengen.

Landelijke en Provinciale goede doelen

Tonny Postma is relatiebeheerder bij Uitvaartzorg van Stad tot Wad en heeft alle contacten met de diverse instanties gelegd. “We hebben bewust hele verschillende goede doelen benaderd.” zegt Tonny. “Op dit moment staan er drie landelijk bekende organisaties op het overzicht. Maar daarnaast ook Goede doelen die hun maatschappelijke betrokkenheid in de provincie Groningen tonen. Daardoor is er op dit moment al een breed scala aan donatie-mogelijkheden. Met andere goede doelen zijn we nog in overleg.”

De Nederlandse Hartstichting is zo’n landelijke organisatie. De stichting financiert wetenschappelijk onderzoek en geeft voorlichting. Op die manier werken zij er hard aan om levens te redden en te voorkomen dat mensen blijvend ziek zijn. De Hartstichting zet zich er bijvoorbeeld voor in om jong en oud te leren reanimeren. In het hele land worden daarvoor reanimatiecursussen georganiseerd. Ook organiseert de stichting bijvoorbeeld de groep burgerhulpverleners. Dit zijn vrijwilligers die zijn aangesloten bij een oproepsysteem reanimatie. Zij krijgen bij een hartstilstand in hun buurt een oproep om te reanimeren of om een AED te halen. Zo bieden zij hulp in de eerste levensbelangrijke 6 minuten na een hartstilstand.

De Hersenstichting is eveneens een landelijke organisatie. De Hersenstichting zet zich al 29 jaar in voor mensen met een hersenaandoening. Eén op de vier Nederlanders heeft zo’n aandoening. Deze aandoeningen hebben een enorme impact op de patiënt zelf én hun omgeving. Het is voor mensen met een hersenaandoening moeilijk en vaak onmogelijk om volwaardig te participeren in de maatschappij. De Hersenstichting draagt bij aan oplossingen voor hersenaandoeningen en aan een beter leven voor patiënten en hun naasten. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan namelijk nog geen behandelingen die de aandoening kunnen vertragen of stoppen.

Stichting Achter de Regenboog is een landelijke vrijwilligersorganisatie met vier regionale steunpunten in het land. De stichting ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare uit hun directe omgeving. Regio Noord van de stichting organiseert lotgenotenweekenden voor kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar. Daarnaast is er een apart ouderprogramma. Dit alles vindt plaats in een sfeer van respect voor elkaar, met ruimte voor ontspanning. De weekenden vinden plaats in het gastvrije Nieuw-Allardsoog in Bakkeveen.

Het Hospice Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade NZ 19 in Groningen is een kleinschalig bijna-thuis-huis, waar iedereen op zijn eigen manier zijn laatste levensfase kan doorbrengen als dat thuis niet meer kan. Het Gasthuis is een thuis van en voor de gast. Kwaliteit van leven, eigenheid van de gast, persoonlijke wensen en persoonlijke aandacht staan voorop.

Thuishuis De Ommejas is een kleinschalige zorgplek in ’t Lage van de Weg, bij Uithuizen. Er is plaats voor maximaal 10 gasten. De Ommejas is o.a. gespecialiseerd in palliatieve zorg en wil een tweede huis zijn als het in eigen huis niet meer lukt. In een warme omgeving wordt zorg gegeven die zoveel mogelijk aansluit op uw wensen.

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft als doel de historische kerkgebouwen in de provincie Groningen te behouden en de belangstelling hiervoor te bevorderen. De stichting werd in 1969 opgericht, een tijd waarin veel kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval. Na zoveel eeuwen, stormen, twisten en bevingen hebben de kerken vandaag de dag nog steeds een bijzondere betekening voor veel mensen. Vaak met een nieuwe, andere invulling. Door het behoud van de kerken blijft het ook mogelijk om in deze prachtige locaties de uitvaartplechtigheid te houden.

Stichting Het Groninger Landschap maakt zich sterk voor het beschermen van het landschap in Groningen. De stichting streeft naar behoud, ontwikkeling en toegankelijk maken van natuur- en cultuurschatten in het Groningse landschap. Een voorbeeld van zo’n project is de burgemeester villa aan de Barmerweg in Doodstil, die met recht een pronkjewail genoemd mag worden. Deze villa werd in januari 2016 aangeboden door mevrouw Voorthuis, voormalig eigenaar van de villa. Het beeldbepalende huis, met de status rijksmonument, ligt in het Groningse aardbevingsgebied en heeft als gevolg van aardbevingen schade opgelopen. Stichting Groninger Landschap neemt het traject voor schadeherstel en eventueel versterking over van de vorige eigenaar en beoogt hiermee de instandhouding van de villa voor de komende decennia.

Bekijk ook de Gedachtenispagina

 
 

Bekijk ook

Een waardering van 9,2 in 2018

Nabestaanden mogen na de uitvaart onze dienstverlening beoordelen door onder andere een cijfer te geven. 2018 mogen wij afsluiten met een gemiddeld cijfer van 9,2.
Lees het hele bericht

Uitvaartspreekuur Westernieland met Nuvema uitvaartverzekeraar

 Uitvaartzorg van Stad tot Wad was 16 april te vinden in De Oude Smidse in Westernieland. Tijdens het uitvaartspreekuur konden alle vragen over uitvaartzorg en uitvaartverzorgers worden gesteld. Ook Nuvema uitvaartverzekeraar was aanwezig voor vragen over verzekeringen.
Lees het hele bericht

Uitvaartspreekuur

Op dinsdag 14 mei houdt Uitvaartzorg van Stad tot Wad een uitvaartspreekuur in Pro Rege in Spijk. Op donderdag 16 mei zijn we aanwezig in het Dorpshuis in Usquert. In een informele sfeer beantwoorden we van 19.00 tot 21.00 uur al uw vragen over wat waar is en niet waar, over feiten en fabels, wat mag, moet en niet moet bij een uitvaart.
Lees het hele bericht