Terug naar Actueel

Doneren aan Goede doelen

Gepubliceerd op:

Regelmatig komt het voor dat er bij een uitvaart gevraagd wordt een donatie te doen aan een Goed doel. Bij de in- en uitgang van de locatie waar de uitvaartplechtigheid gehouden wordt is dan meestal de mogelijkheid om de gift te deponeren. Naast deze manier van doneren is het echter ook mogelijk om op de persoonlijke Herdenkingsplek die Uitvaartzorg van Stad tot Wad voor de nabestaanden aanmaakt, een gift te geven.

Herdenkingsplek.nl

De Herdenkingsplek is een service van Uitvaartzorg van Stad tot Wad aan de nabestaanden, die daar hun persoonlijke verhalen of foto's van (hun leven met) de overledene kunnen zetten. Of ter nagedachtenis een kaarsje aan kunnen steken. Familie, vrienden, buren, collega's of anderen kunnen op de Herdenkingsplek een condoleance schrijven, lieve en mooie herinneringen plaatsen, bloemen bestellen en een kaarsje voor de overledene branden. Op de herdenkingsplek is ook informatie opgenomen over het afscheid en de uitvaartplechtigheid.

Daarnaast hebben nabestaanden de mogelijkheid om op de Herdenkingsplek van hun dierbare één of meerdere Goede doelen van hun keuze op te nemen. Naast landelijk bekende organisaties kan er ook gekozen worden uit Goede doelen die hun maatschappelijke betrokkenheid in of met de provincie Groningen tonen. Staat het gewenste Goede doel er niet bij, dan kunnen we deze voor hen toevoegen.

Via Facebook, twitter, e-mail of Whatsapp kunnen nabestaanden de herdenkingsplek verspreiden en onder de aandacht brengen.

Landelijke goede doelen

De Nederlandse Hartstichting
De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten en zet zich in voor een gezond hart voor iedereen. Zoals het voorkomen dat men hartproblemen krijgt. Maar ook zorgt voor een betere behandeling voor de meest voorkomende hartziektes. En snellere hulp bij noodsituaties. Waarbij jongeren geleerd wordt te reanimeren en vrijwilligers oproept om burgerhulpverlener te worden. Dit zijn vrijwilligers die bij een hartstilstand via een oproepsysteem een bericht krijgen om te reanimeren of om een AED te halen. De Hartstichting doet dit samen met patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en zakelijke partners. Want je hart ben jij en de Hartstichting is er voor je hart.

KWF Kankerbestrijding
Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker, per jaar ruim 100 duizend mensen. Jaarlijks sterven er zo'n 44 duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. KWF droomt van een wereld waarbij niemand meer overlijdt aan kanker. Zij doen er alles aan om deze droom waar te maken. Met het ingezamelde geld investeert KWF Kankerbestrijding in onderzoek, preventie en ondersteuning van patiënten en hun naasten.

De Hersenstichting zet zich al vele jaren in voor mensen met een hersenaandoening. Eén op de vier Nederlanders heeft zo’n aandoening. Deze aandoeningen hebben een enorme impact op de patiënt zelf én hun omgeving. Het is voor mensen met een hersenaandoening moeilijk en vaak onmogelijk om volwaardig te participeren in de maatschappij. De Hersenstichting draagt bij aan oplossingen voor hersenaandoeningen en aan een beter leven voor patiënten en hun naasten. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan namelijk nog geen behandelingen die de aandoening kunnen vertragen of stoppen.

De Nederlandse vereniging voor Autisme (NVA)
Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter. De diagnose autisme wordt gesteld op basis van gedragskenmerken. De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30 % heeft een verstandelijke beperking. De Nederlandse Vereniging voor Autisme zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Provinciale en lokale goede doelen

Stichting Achter de Regenboog is een landelijke vrijwilligersorganisatie met vier regionale steunpunten in het land. De stichting ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare uit hun directe omgeving. Regio Noord van de stichting organiseert lotgenotenweekenden voor kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar. Daarnaast is er een apart ouderprogramma. Dit alles vindt plaats in een sfeer van respect voor elkaar, met ruimte voor ontspanning. De weekenden vinden plaats in het gastvrije Nieuw-Allardsoog in Bakkeveen.

Het Hospice Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade NZ 19 in Groningen is een kleinschalig bijna-thuis-huis, waar iedereen op zijn eigen manier zijn laatste levensfase kan doorbrengen als dat thuis niet meer kan. Het Gasthuis is een thuis van en voor de gast. Kwaliteit van leven, eigenheid van de gast, persoonlijke wensen en persoonlijke aandacht staan voorop.

Thuishuis De Ommejas is een kleinschalige zorgplek in ’t Lage van de Weg, bij Uithuizen. Er is plaats voor maximaal 10 gasten. De Ommejas is o.a. gespecialiseerd in palliatieve zorg en wil een tweede huis zijn als het in eigen huis niet meer lukt. In een warme omgeving wordt zorg gegeven die zoveel mogelijk aansluit op uw wensen.

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft als doel de historische kerkgebouwen in de provincie Groningen te behouden en de belangstelling hiervoor te bevorderen. De stichting werd in 1969 opgericht, een tijd waarin veel kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval. Na zoveel eeuwen, stormen, twisten en bevingen hebben de kerken vandaag de dag nog steeds een bijzondere betekening voor veel mensen. Vaak met een nieuwe, andere invulling. Door het behoud van de kerken blijft het ook mogelijk om in deze prachtige locaties de uitvaartplechtigheid te houden.

Stichting Het Groninger Landschap 
Het Groninger landschap is er één met vele gezichten. Van wuivend graan, zoute kwelders, intieme bossen tot stuivend zand en velden vol met aardappel. Het Groninger Landschap beschermt deze natuur, landschap en erfgoed. Zij zorgen er voor dat er toekomst is voor natuur en erfgoed in onze mooie provincie. Dit prachtige landschap is onze steun meer dan waard.

Stichting Voedselbank Het Hogeland verstrekt voedselpakketten aan elk gezin dat aan de criteria hiervoor voldoet en woont in de gemeente Het Hogeland. Maar ook in omliggende gemeenten is dat mogelijk. De voedselpakketten met eventuele versproducten worden 1 keer per week op de vrijdagmiddag uitgedeeld. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren zorgen zij er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De Stichting Voedselbank Het Hogeland heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Verder bedragen de extra kosten voor elk voedselpakket tussen de 2 en 3 euro. Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en er alleen met vrijwilligers wordt gewerkt, is het voor Voedselbank Het Hogeland onmogelijk met gesloten beurs te werken. Zij proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften.

Op www.herdenkingsplek.nl is een voorbeeld van een herdenkingsplek te bekijken

Bekijk ook

Uitvaartzorg van Stad tot Wad geslaagd

Uitvaartzorg van Stad tot Wad geslaagd

Sinds 2007 zijn wij aangesloten bij Stichting Keurmerk Uitvaartzorg, het kwaliteitskeurmerk voor de uitvaartbranche. Elk anderhalf jaar worden wij getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie qua kosten.
Lees meer..
 
Paulien Duin heeft certificaat uitvaartverzorger behaald

Paulien Duin heeft certificaat uitvaartverzorger behaald

Paulien Duin - van der Woude versterkt sinds december 2022 ons team bij Uitvaartzorg van Stad tot Wad.
Lees meer..
 
Nazorg is ook onze zorg

Nazorg is ook onze zorg

Uitvaartzorg van Stad tot Wad, aan Edama 8 in Uithuizen, opent op 23 september om 12.00 uur haar deuren voor de open dag. Met het thema ‘Nazorg is ook onze zorg’ willen we mensen hierover informeren en betrekken. Tijdens de open…
Lees meer..