Keurmerk en klanttevredenheidsonderzoek


Vorige week vertelden we dat nabestaanden ons in 2015 met gemiddeld een 9,2 hebben gewaardeerd. Hoe komt zo’n cijfer nu tot stand?

Uitvaartzorg van Stad tot Wad is vanaf 2007 trotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg. De doelstelling van dit Keurmerk is dat deze bescherming biedt aan de consument; dat de uitvaartverzorger laat zien dat hij professioneel werkt, zijn organisatie op orde heeft en betrokken is bij zijn vak. Eens per anderhalf jaar moeten wij een onafhankelijke instelling inzage geven in onze volledige administratie. Deze onafhankelijke instelling stelt op die manier vast of wij nog aan de hoge kwaliteitseisen van het Keurmerk voldoen. Die kwaliteitseisen worden ook wel samengevat als ‘De Zes Zekerheden’.

Onderdeel van die ‘Zes Zekerheden’ is het klanttevredenheidsonderzoek.
Na iedere uitvaart vragen we de nabestaanden om zo’n onderzoek in te willen vullen en onze dienstverlening uit te drukken in een cijfer. Want uiteindelijk is het de familie die bepaalt of een uitvaart goed is geweest. Al die onderzoeken worden door ons in een overzicht gezet en zo komt het gemiddelde cijfer naar voren. De onafhankelijke instelling toetst ook de klanttevredenheidsonderzoeken en bekijkt wat wij met eventuele opmerkingen en verbeterpunten hebben gedaan.

De overige vijf zekerheden zijn:

  • Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart, die schriftelijk worden vastgelegd. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
  • Een transparante kostenbegroting voor de nabestaanden. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
  • Een goede organisatie van de uitvaart zelf. Maar ook wordt voor iedere uitvaart een uitgebreid dossier samengesteld.
  • Bekwaam personeel, zodat u erop kunt vertrouwen dat de uitvaart in goede handen is.
  • Een doelmatige klachtenafhandeling. Wanneer de klacht niet in samenspraak met de uitvaartverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt deze in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

 
 

Bekijk ook

Uitvaartspreekuur

Op 16 april houdt Uitvaartzorg van Stad tot Wad een uitvaartspreekuur in De Oude Smidse in Westernieland. Op donderdag 18 april zijn we aanwezig in Onderdendam in het Dorpshuis Zijlvesterhoek. In een informele sfeer beantwoorden we van 19.00 tot 21.00 uur al uw vragen over wat waar is en niet waar, over feiten en fabels, wat mag, moet en niet moet bij een uitvaart.
Lees het hele bericht

Digitale erfenis

Alles wordt tegenwoordig gedeeld op social media. Maar wat gebeurt hiermee als je komt te overlijden?
Lees het hele bericht

Lichtjesavond in Eenrum druk bezocht

In de Notoarestoen in Eenrum werd zondag 9 december opnieuw Wereldlichtjesdag gehouden. Er werd tijdens de bijeenkomst stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en welke reden dan ook, zijn overleden. De belangstelling was groter dan eerdere jaren, ondanks de regen en wind.
Lees het hele bericht