Terug naar Actueel

Uitvaartzorg van Stad tot Wad start met serviceovereenkomsten

Gepubliceerd op:

 

Uitvaartzorg van Stad tot Wad is sinds augustus 2022 gestart met serviceovereenkomsten voor de voormalige leden van uitvaartvereniging Willibrord. Door de opheffing van de uitvaartvereniging dreigde de uitvaartzorg zoals die er jarenlang is geweest, te verdwijnen. Met het aanbieden van de serviceovereenkomst aan de leden draagt Uitvaartzorg van Stad tot Wad er aan bij dat uitvaartverzorging in eigen dorp blijft bestaan.

 

Opheffing uitvaartvereniging Willibrord

Omdat bestuur en leden geen andere mogelijkheid zagen, is in juli dit jaar in de laatste ledenvergadering van de vereniging unaniem besloten om deze op te heffen. Zoals op veel andere plaatsen ook aan de orde is, bleek het moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden, nieuwe en jonge leden te werven en de vereniging te laten voortbestaan. De jarenlange ‘noaberschap’ waarvoor de vereniging in het verleden werd opgericht, kwam met het besluit van de leden te vervallen.

Serviceovereenkomst: een nieuwe stap

Om te voorkomen dat de plaatselijke uitvaartzorg steeds meer verdwijnt uit de regio, heeft Uitvaartzorg van Stad tot Wad naar een oplossing gezocht. De uitkomst bleek een serviceovereenkomst. Omdat het aanbieden van serviceovereenkomsten een nieuwe stap is voor Uitvaartzorg van Stad tot Wad en dit fenomeen vrij onbekend is in de uitvaartbranche, is advies gevraagd bij een advocaat zodat de overeenkomst aan alle (wettelijke) regels voldoet.

Door leden goed ontvangen

“Door het wegvallen van de uitvaartvereniging valt een stukje zorg uit de omgeving van mensen weg, een zorg en dienstverlening die er al generaties lang in de omgeving is. We zijn nauw betrokken geweest bij de problematiek en zorgen van de vereniging. Om de plaatselijke uitvaartverzorging te behouden hebben we gekeken hoe wij daarin een bijdrage konden leveren. Door middel van een serviceovereenkomst willen wij mensen blijven ondersteunen in voor hen moeilijke periodes. Elke uitvaart krijgt onze volledige aandacht en toewijding die ze anders ook vanuit de uitvaartvereniging gewend zijn. Ons aanbod om een serviceovereenkomst aan te gaan is bijzonder goed ontvangen: vrijwel alle voormalige leden besloten om die af te sluiten”  vertellen Ebel en Arjen Kremer.

Met de serviceovereenkomst krijgen leden een wat hogere korting op hun uitvaartkosten dan ze gewend waren en worden ze jaarlijks tijdens een informatieavond op de hoogte gehouden over (veranderende) mogelijkheden en kosten rondom overlijden en uitvaart. Daarnaast zorgt Uitvaartzorg van Stad tot Wad ervoor dat de dragersgroep van de voormalige uitvaartvereniging onder hun paraplu kan blijven bestaan, zodat ook dit onderdeel van de ‘noaberschap’ in de omgeving geborgd blijft.

Informatieavond

Omdat het servicelidmaatschap voor de leden nieuw is, hield Uitvaartzorg van Stad tot Wad een informatieavond voor hen op dinsdag 13 september om 19.30 uur in ‘t Krönkelhoes van Kloosterburen. Tijdens een presentatie werd nog eens mondeling uitleg gegeven over de overeenkomst. Omdat de uitvaartverzorger het daarnaast ook belangrijk vindt dat niemand bij het moeten regelen van een uitvaart voor nare financiële verrassingen komt te staan, was ook Bouwman Financieel Advies uit Winsum aanwezig om uitleg te geven over een uitvaart-verzekeringsscan, waar de leden gratis gebruik van kunnen maken.  

Belangstelling

De aanwezige leden waren erg geïnteresseerd en er ontstond een levendig, maar ook ontspannen gesprek tussen leden, uitvaartverzorger en verzekeraar. Niet alleen was er belangstelling voor de manier van werken van Uitvaartzorg van Stad tot Wad, ook de mogelijkheid van een uitvaartverzekeringsscan werd zeer goed ontvangen. Er werden die avond direct afspraken gemaakt voor thuisbezoeken.

Serviceovereenkomst voor iedereen

In de toekomst wil Uitvaartzorg van Stad tot Wad de serviceovereenkomst voor iedereen toegankelijk maken, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om dezelfde ondersteuning en informatie te krijgen.

Bekijk ook

Uitvaartzorg van Stad tot Wad geslaagd

Uitvaartzorg van Stad tot Wad geslaagd

Sinds 2007 zijn wij aangesloten bij Stichting Keurmerk Uitvaartzorg, het kwaliteitskeurmerk voor de uitvaartbranche. Elk anderhalf jaar worden wij getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie qua kosten.
Lees meer..
 
Paulien Duin heeft certificaat uitvaartverzorger behaald

Paulien Duin heeft certificaat uitvaartverzorger behaald

Paulien Duin - van der Woude versterkt sinds december 2022 ons team bij Uitvaartzorg van Stad tot Wad.
Lees meer..
 
Nazorg is ook onze zorg

Nazorg is ook onze zorg

Uitvaartzorg van Stad tot Wad, aan Edama 8 in Uithuizen, opent op 23 september om 12.00 uur haar deuren voor de open dag. Met het thema ‘Nazorg is ook onze zorg’ willen we mensen hierover informeren en betrekken. Tijdens de open…
Lees meer..